Szkolenia militarne

STAŻE I SZKOLENIA STERNIKÓW SZYBKICH ŁODZI OPERACYJNYCH

1
1
1
1

TECHNIKI ABORDAŻOWE I LINOWE

np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)

TAKTYKA „NIEBIESKA”

1
1
1

TAKTYKA "CZERWONA"   wg. TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

1
1
1
1

TRENING MORSKICH SIŁ SPECJALNYCH

np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)
np. Nasze biuro ;)

Referencje

SGO VBSS1
SGO VBSS1
SGO VBSS2
SGO VBSS2
SGO VBSS1
SGO VBSS2