STERNIK MOTOROWODNY

Uprawnienia

 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
 2. Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej,
 3. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Cennik

          KOSZT SZKOLENIA

 • 600pln

           KOSZT EGZAMINU

 • uczniowie i studenci (do 26 roku życia) = 125pln
 • pozostali = 250pln                                                                                                                                                                             OPŁATA DO PZMWiNW ZA WYDANIE PATENTU                                                                (po zdanym egzaminie)
 •  uczniowie i studenci (do 26 roku życia) = 25pln
 •  pozostali = 50pln

Termin i miejsce kursu

 • 2 DNIOWE KURSY W GDYNI I HELU ORAZ WYJAZDOWE NA ŻYCZENIE KLIENTA (GRUPA ZORGANIZOWANA)
 •  ZAPISY PRZYJMUJEMY NA BIEŻĄCO

pobierz program kursu

zapisz się na kurs

Wymagania

 1. Ukończone 14 lat                                                                        osoby które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać wypełnioną zgodę rodziców-opiekunów pobierz wzór
 2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

dokumenty

 1. Wniosek o wydanie patentu zawierający:
  a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
  b) datę,
  c) rodzaj patentu,
  d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 2. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej jeżeli osoba ta jest małoletnia,
 3. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu                            (wydawane po egzaminie).
 

zapisz się na kurs

11
1
1


Referencje

CEM
JWK LUBLINIEC KURS
SZTURMAN KURS
SGO KURS
SPAP KURS
Spartan
18 pułk rozpoznawczy