MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

Uprawnienia

 1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
 2. Prowadzenie jachtów o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich

Cennik

          KOSZT SZKOLENIA

 • 700pln      

          KOSZT EGZAMINU

 • uczniowie i studenci (do 26 roku życia) = 175pln
 • pozostali = 350pln

           OPŁATA DO PZMWiNW ZA WYDANIE PATENTU                                                                           (po zdanym egzaminie)

 • uczniowie i studenci (do 26 roku życia) = 25pln
 • pozostali = 50pln

Termin i miejsce kursu

 • 2 DNIOWE KURSY W GDYNI I HELU ORAZ WYJAZDOWE NA ŻYCZENIE KLIENTA (GRUPA ZORGANIZOWANA)
 • ZAPISY PRZYJMUJEMY NA BIEŻĄCO

pobierz program kursu

zapisz się na kurs

Wymagania

 1. Ukończone 18 lat,
 2. Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,

  - opinia z rejsu
  - karta rejsu

 3. Zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

dokumenty

 1. Wniosek o wydanie patentu zawierający:
  a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy, b) datę,
  c) rodzaj patentu,
  d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; ,
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych  w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wy- stawione przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora jachtu,
 3. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu                            (wydawane po egzaminie)

 

 

zapisz się na kurs

1
1
1


Referencje

CEM
JWK LUBLINIEC KURS
SZTURMAN KURS
SGO KURS
SPAP KURS
Spartan
18 pułk rozpoznawczy