SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIA  I  STAŻE DLA STERNIKÓW SZYBKICH ŁODZI RATOWNICZYCH

1
1
1
1

zapytaj

SZKOLENIA W ZAKRESIE RATOWNICTWA MORSKIEGO I SKUTEROWEGO

1
1
1
1

zapytaj

KURSY NA STOPNIE OBOWIĄZUJĄCE W RATOWNICTWIE WODNYM

1
1
1
1

zapytaj

KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

1
1
1

zapytaj

KURSY PIERWSZEJ POMOCY BLS- BASIC LIFE SUPPORT

1
1
1
1

zapytaj